من رعنا کرمی، دارای دکترای روانشناسی بالینی و روان درمان گر دانشگاه استراسبورگ - فرانسه هستم

بیش از ۱۲ سال است که کار خود در زمینه درمان های روان شناختی را در کشور زادگاهم ایران – تهران شروع کرده و درسال ۱۳۹۲/۲۰۱۴ جهت ادامه تحصیل در مقطع دکتری و کسب تجربیات بیشتر و تعاملات گسترده تر با جامعه جهانی به فرانسه آمدم، در سال ۲۰۱۸ با کسب درجه ممتاز و تقدیر هیأت داوران از دانشگاه فارغ التحصیل شدم، طی سال های تحصیل و زندگی در اروپا، غیر از همکاری با کلینیک و مراکز دانشگاهی، با انجمن ها و گروه های خیریه در زمینه‌های مختلف سلامت روان mental health همکاری نزدیکی داشته و دارم که بسیار به تجربه اندوزی ام کمک کرده و باعث شده که بتوانم دانش خود را برای تمام اقشار جامعه به کار ببرم، نه فقط قشر خاص مراجعین به کلینیک های بعضا لوکس روانشناسی و این در کنار دستاوردهای زیاد علمی – پژوهشی و مطالعاتی، بزرگترین فایده ای بود که از تحصیل در غربت نصیبم شده است.

همیشه فلسفه کارم بوده

dr.raana.karami@